12 januari – Het decembernummer van PROSTAATinfo staat nu online. Alle andere PI’s staan in het archief.

22 december – Voor het eerst organiseert Wij Ook België vzw een virtuele info-avond, PROSTAATinfo-ZOOM, op woensdag 20 januari a.s. van 18u tot 19u30. Gelieve hier het programma te vinden.
Deelname is gratis, maar inschrijven noodzakelijk op wij_ook@hotmail.com.

12 oktober – Ook in de rubriek PROSTAATinfo+ werd een artikel toegevoegd over de resultaten van de PI-lezersenquête.

02 juni – Ons bestuurslid Bruno Mortelmans, die actief is in het Vesaliusnetwerk van klinieken, heeft voor onze site didactische filmen van zijn netwerk op de kop getikt. De links naar de filmen staan onder “Publicaties/Allerlei”.
De filmen betreffen de prostaatscreening, de diagnose, de actieve opvolging, het intermediair risico, het hoog risico en de opvolging van prostaatkanker.

07 mei Wij Ook vzw maakte een informatief filmpje over onze vereniging

Hopelijk komt er een vervolg dat zich meer specifiek tot Franstaligen en Duitstaligen wendt: “Nous Aussi” en “Wir Auch”.

Jullie web-team