PROSTAATinfo-Avond

Wij Ook België vzw organiseert regelmatig een informatievergadering, met spreekbeurten door medische experten en/of lotgenoten. Elke “PROSTAATinfo-Avond” beoogt de aanwezigen meer inzicht te bieden zodat ze hun prostaatproblemen beter begrijpen. Deze voorlichtingen en uitwisselingen van ervaringen vervangen natuurlijk geen doktersconsultaties. Onze vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts(en) en patiënt te vergemakkelijken, waarbij de arts erkend wordt als een exclusieve expert-partner. Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die alle prostaatpatiënten meemaken.

Sinds Corona hebben er ook informatievergaderingen online plaats via Zoom. Deze werden allemaal opgenomen en kunnen hier herbekeken worden.


CLAUSULE VOOR HET ORGANISEREN VAN WEBINARS 

“Alle deelnemers geven impliciet hun toelating om de vergadering op te nemen en ze eventueel weer te geven voor het grote publiek op de site van de Wij Ook Belgium vzw. De deelnemers zijn niet verplicht hun camera aan te zetten. Wij Ook Belgium vzw reserveert zich het recht om delen van de opname te wissen, indien ze niet geschikt of interessant bevonden worden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er privacy rechten, copyright of commerciële belangen geschonden worden. Er is geen inspraak van de deelnemers voorzien.”


Organiseert u een evenement dat zich richt op prostaatkanker? Wij nodigen u uit om uw evenement bij ons aan te melden. Uw initiatief kan een waardevolle bijdrage leveren aan onze gemeenschap en helpen om bewustzijn en kennis te verspreiden.

Laat het ons weten