Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van 2021 heeft plaats gehad op 24 juni jl.

U kan het verslag van de secretaris ‘Een jaar met klank en beeld maar anders‘ hier nalezen.