wijook header3

Afdrukken

Café Santé

Wij Ook België vzw organiseert viermaal per jaar een informatievergadering, die we "Café Santé" noemen, met spreekbeurten door medische experten en/of lotgenoten. Elke Café Santé beoogt de aanwezigen meer inzicht te bieden zodat ze hun prostaatproblemen beter begrijpen. Deze voorlichtingen en uitwisselingen van ervaringen vervangen natuurlijk geen doktersconsultaties. Onze vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts(en) en patiënt te vergemakkelijken waarbij de arts erkend wordt als een exclusieve expert-partner. Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die alle prostaatpatiënten persoonlijk meemaken.

VOLGENDE CAFE SANTE's:

Antwerpen: Dinsdag 5 december 2017 te 17u. Programma vindt u hier.

Gent: Nog geen volgende datum bekend.

Hier kan u het Archief Café Santé's raadplegen zodat u kan zien welke topics Wij Ook zoal behandeld heeft. Van een aantal spreekbeurten geven we ook de inhoud weer.