wijook header3

Afdrukken

Nationale links

1c Steun_pos_rgb   

In 25 jaar tijd is Kom op tegen Kanker een van de meest succesvolle solidariteitscampagnes in Vlaanderen en een onmisbare pijler in de strijd tegen kanker geworden. Niet alleen zamelde het geld in voor de steun aan patiënten en hun omgeving en de steun aan wetenschappelijk onderzoek, het mobiliseerde en informeerde heel Vlaanderen. Ook in de toekomst gaat deze strijd onverminderd voort. Meer en langer levende kankerpatiënten zorgen voor tal van uitdagingen. Om hierop nog beter in te spelen wordt de werking van de Vlaamse Liga tegen Kanker voortgezet onder de noemer Kom op tegen Kanker.

 
Stichting

De Stichting heeft als doel preventie van en de strijd tegen kanker, onbegrensd, in al zijn vormen, zonder onderscheid van taal, streek of ras, apolitiek, zonder filosofische of religieuze vooroordelen. 

 

 RWS Recht op Waardig Sterven vzw is een Opinie- en Actiegroep rond Gezondheidsproblematiek die ijveren voor het behoud van de eerste Belgische euthanasiewet en voor de verbetering & aanvulling ervan.  
Leif

LevensEinde Informatie Forum. Een waardig levenseinde voor iedereen.

 

 Sanconet

Sanconet is een website voor patiënten en hun mantelzorgers die de meest geschikte medische zorgen willen, en op de hoogte willen zijn van de laatste nieuwe behandelingen.

 

FAGG

 

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten.

 

 KCE

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de werkzaam heid van HIFU en twee lasertechnieken voor de behandeling van respectievelijk prostaatkanker en goedaardige vergroting van de prostaat. U kan hier het volledig verslag nalezen.

 

 RIZIV

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt. Het RIZIV organiseert , beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

 

Urobel

UROBEL is de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten. De vereniging staat open voor verpleegkundigen, verzorgenden, bejaardenhelpsters, paramedici en ieder die interesse hebben voor deze specialiteit of deelaspecten ervan.

 

 PIRUS

PIRUS is de Belgische vereniging voor patiënten met incontinentie en/of retentie van urine en/of stoelgang.

 
 VVP Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is een onafhankelijk platform van een 90-tal patiëntenverenigingen uit Vlaanderen (waaronder Wij Ook België) en streeft naar een toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst dat patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg.  

 Laatste reis

De Federatie Palliatieve Zorg start de campagne 'Ook de laatste reis wil je samen bespreken' om vroegtijdige zorgplanning onder de aandacht te brengen van het brede publiek. U hoeft geen palliatieve patient te zijn om tijdig over de planning van uw toekomstige zorg na te denken. Maar als u ongeneeslijk ziek wordt en u kan niet goed meer uitdrukken wat u wil, is het belangrijk dat uw zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg u wel of niet zou willen.

 

 fedoverheiddienst

 Meer info over het nationaal kankerplan.

 
fedoverheiddienst  Een site om je patiëntenrechten beter te leren kennen.  

 klimop

Project 'Ouderen en Kanker': Het aantal oudere mensen met kanker neemt snel toe. De algemene toestand van de oudere kankerpatiënt interfereert met de diagnose en behandeling en kan leiden tot een slechtere prognose, vroegere mortaliteit en toegenomen risico’s en nevenwerkingen van de behandeling.

 

Trefpunt zelfhulp

Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

 
 MediPedia MediPedia: Dossier 'Prostaatkanker'   
Rekanto  Organisatie die zich toelegt op het laten sporten van kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten.  

 Beslissingshulp

Beslissingshulp bij de behandeling van prostaatkanker 

 
 KCE Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft zopas een richtlijn gepubliceerd voor het behandelen van lokale prostaatkanker.  
e-health Platform voor burgers, zorgverleners en instellingen.  
J. De Wever Fonds
Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst.
 
CINV Nieuwe website voor chemopatiënten om een dialoog aan te moedigen tussen patiënten en oncoloog over de preventie van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie.  
vzw Zorghuis Gent Zorghuis Gent vzw is een nieuw initiatief voor alleenstande kankerpatiënten, jong en oud. Dit zorghuis wil een thuis zijn voor alleenstaande kankerpatiënten rijdens of vlak na hun behandeling. Naast een fysieke plek waar je als revaliderende patiënt to rust kan komen, bieden een team betrokken vrijwilligers ook een warm onthaal.  
BRAVO

De “Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization (BRAVO)” heeft een informatieve website gemaakt die een omvattende gids is over radiotherapie-oncologie. Deze gids begeleidt patiënten en hun familie, geeft informatie aan medische professionals die kennis willen vergaren over deze vorm van kanker behandeling en wil beleidsmakers in België bewust maken van het belang van deze medische discipline.

 
Pelvired

 

De doelstelling van de Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie (Pelvired vzw) is het steunen en het ontwikkelen van de pelvische reëducatie in al haar facetten. Hierbij zal steeds gestreefd worden naar een multidisciplinaire betrokkenheid. Gedacht wordt hierbij aan: Algemene geneesheren, Geneesheren specialisten, Kinesitherapeuten, Apothekers, Psychologen, andere medici en paramedici.

 

 
Man en gezondheid

 Deze publicatie 'Man en Gezondheid' werd begin september 2015 uitgegeven door Elsevier.

 
Stichting tegen Kanker

Rubriek van de Stichting tegen Kanker over smaakveranderingen bij kanker.

www.kanker.be/smaak