Intern Reglement – Wij Ook Belgium vzw

Het Intern Reglement van Wij ook Belgium vzw, goedgekeurd door het bestuursorgaan op 24 januari 2023 en wachtende op de nieuwe statuten die door een Bijzondere Algemene Vergadering zal gestemd worden in februari 2023, kan hier geraadpleegd worden.