Internationale links

ProstaatKankerStichting.nl
is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten met als doelstelling ‘het bevorderen van het lotgenotencontact, het verstrekken van informatie en voorlichting en belangenbehartiging’.

EPCEL-Ne
is een stichting. Hier is voor gekozen om het forum en de bijeenkomsten enige zekerheid van continuïteit te geven. We zijn dus geen vereniging. Prostaatkankerpatiënten kunnen in het forum hulp vinden om optimaal te kunnen communiceren met hun specialisten. De kwaliteit van die hulp hangt af van de kennis die binnen het forum aanwezig is. En de instelling om elkaar te willen helpen.

Stichting Diagnose Kanker (SDK)
Nederlandse website met heel veel informatie over en rondom kanker

Lotgenoot.nl
lotgenotenplatform voor Nederland en België

Europa Uomo vzw
is een Europese koepelorganisatie van 23 patiëntengroepen voor prostaatziekten en -kanker.
ttps://www.europa-uomo.org/

Europese School voor Oncologie (ESO)

De Europese coalitie van kankerpatiënten (ECPC)
is dé stem van de Europese kankerpatiënten. De coalitie vertegenwoordigt de belangen van alle kankerpatiëntengroepen in het debat rond de Europese gezondheidszorg en bieden een forum voor Europese kankerpatiënten voor uitwisseling van informatie en het delen van (praktijk)ervaringen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie, gevestigd in Londen. Het Agentschap is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische bedrijven voor gebruik in de Europese Unie.

Us TOO Internationale Prostate Cancer Education & Support Network
is een non-profit prostaatkankernetwerk van wereldwijd 325 patiëntengroepen, waaronder Wij Ook België vzw.
De World Health Organization is de leidende en coördinerende autoriteit voor gezondheid binnen de Verenigde Naties.
 
Heidi: Health in Europe:
Information and Data Interface. De Europese wikipedia voor gezondheid.  Officiële site in Frankrijk.
“Beslissingshulp in klinische gelokaliseerde prostaatkanker” onderdeel van de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).
Alle gegevens over clinical trials in Europa.

Dagelijkse info over PCa topics
De Nederlandse stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een studiegroep van 35 aangesloten ziekenhuizen, voor studies bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. Momenteel worden 13 studies uitgevoerd onder de vleugels van DUOS. De resultaten worden op de site vermeld, in een voor patiënten klare taal.

Oncoline.nl

Nederlandse richtlijnen voor oncologische zorg.