Interessante links

Hieronder een overzicht van nuttige links. Heb je weet van een link die hier best zou bijstaan maar voorlopig ontbreekt? Laat het ons weten.

Links naar firma’s voor incontinentie materieel:  condoomcatheters, sondage, stoma, penisklemmen, continentiezorg, opvangmateriaal, ondergoed, ……

Futurmedi,  Tena, Ontex, Hollister, B. Braun, Coloplast, Entusia, …

NationaalInternationaal

Nationale links

Kom op tegen Kanker

In 25 jaar tijd is Kom op tegen Kanker een van de meest succesvolle solidariteitscampagnes in Vlaanderen en een onmisbare pijler in de strijd tegen kanker geworden. Niet alleen zamelde het geld in voor de steun aan patiënten en hun omgeving en de steun aan wetenschappelijk onderzoek, het mobiliseerde en informeerde heel Vlaanderen. Ook in de toekomst gaat deze strijd onverminderd voort. Meer en langer levende kankerpatiënten zorgen voor tal van uitdagingen. De Stichting heeft als doel preventie van en de strijd tegen kanker, onbegrensd, in al zijn vormen, zonder onderscheid van taal, streek of ras, apolitiek, zonder filosofische of religieuze vooroordelen.

Naar de website

Stichting tegen kanker

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau een van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, in staat de situatie met een brede en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk.

Naar de website

J. De Wever Fonds

Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond

Platform voor burgers, zorgverleners en instellingen

Titel


Inhoud


<p>Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst.</p>

Normaal OpmaakNormaalKop 1Kop 2Kop 3Kop 4CodeUitlijnenLinks uitlijnenCentrerenRechts uitlijnenUitvullenVetCursiefOnderstreeptGeordende lijstStandaardLagere alphaLager GrieksLager RomeinsBovenste alfaBovenste romanOngeordende lijstStandaardCirkelSchijfPleinInsert SnippetTabel invoegenLink invoegenAfbeelding invoegenHorizontale lijn invoegenCodeweergaveHet J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst.


<div
class="modal fade component-backend-modal"
role="dialog"
aria-modal="true"
v-if="visible"
v-bind:aria-labelledby="ariaLabeledBy"
:style="containerStyle"
:class="containerCssClass"
@click="onOverlayClick"
>
<div
ref="document"
role="document"
class="modal-dialog"
:class="cssClass"
>
<div
ref="content"
class="modal-content"
:class="contentCssClassName"
:style="modalStyle"
@mousedown="onMouseDown"
@transitionend="onTransitionEnd"
>
<slot name="content"></slot>

<template v-if="resizable">
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="bt"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="tp"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="lf"></div>
<div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-lf"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-rt"></div>
<div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-lf"></div>
</template>
</div>
</div>
</div>


<div
data-default-button-text="OK"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="btn-close"
aria-label="Sluiten"
tabindex="0"
></button>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="$refs.modal.hide()"
v-text="primaryButtonText"
></button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
data-default-button-text="OK"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="btn-close"
aria-label="Sluiten"
tabindex="0"
></button>
</div>
<div class="modal-body">
<p v-text="text"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
:class="{'btn-primary': !isDanger, 'btn-danger': isDanger}"
v-bind:data-default-focus="!isDanger"
@click="onButtonClick"
v-text="primaryButtonText"
></button>
<span class="button-separator">of</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
v-bind:data-default-focus="isDanger"
>Annuleren</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueKey"
:size="size"
:storePosition="false"
@hidden="onHidden"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
<button
@click.prevent="$refs.modal.hide()"
type="button"
class="btn-close"
aria-label="Sluiten"
tabindex="0"
></button>
</div>
<div v-html="text" @click="onClick"></div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-document flex-layout-column"
:class="cssClass"
>
<transition name="document-fade-in">
<template v-if="!loading && !errorLoadingDocument">
<transition name="document-header-fade">
<div class="document-header-container flex-layout-item fix" v-show="!headerCollapsed">
<slot name="header"></slot>
</div>
</transition>
</template>
</transition>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-toolbar-container flex-layout-item fix">
<slot name="toolbar"></slot>
</div>
</transition>

<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="flex-layout-item fix">
<slot name="drawer"></slot>
</div>

<transition name="document-fade-in">
<div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-content-container flex-layout-item stretch relative">
<slot name="content"></slot>

<transition name="processing-fade-in">
<backend-component-loading-indicator
v-if="processing"
indicator-style="stripe"
css-class="document-progress-indicator"
></backend-component-loading-indicator>
</transition>
</div>
</transition>

<div v-if="loading" class="flex-layout-item justify-center">
<backend-component-loading-indicator
size="small"
></backend-component-loading-indicator>
</div>

<transition name="processing-fade-in">
<div v-if="errorLoadingDocument" class="flex-layout-item justify-center">
<div class="document-loading-error backend-icon-background-pseudo">
<h3 v-text="errorLoadingDocumentHeader"></h3>
<p v-text="errorLoadingDocument"></p>
</div>
</div>
</transition>
</div><div class="flex-layout-row document-toolbar-scroll-container" ref="toolbarContainer">
<div class="document-toolbar-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<template v-for="element in scrollableElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>

<div class="flex-layout-item fix fixed-right">
<template v-for="element in fixedRightElements" v-if="!element.hidden">
<div
class="document-toolbar-element"
:class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
<backend-component-document-toolbar-button
v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
:settings=element
:toolbar-disabled="disabled"
@dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
@dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
@command="onElementCommand"
></backend-component-document-toolbar-button>
</div> </template>
</div>
</div>


<div v-oc-hotkey:[settings.hotkey]="onHotkey" v-if="!settings.hidden">
<a
role="button"
v-if="settings.href"
v-bind:href="settings.href"
v-bind:target="settings.target ? settings.target : '_self'"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-cmd="command"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span v-if="label" v-text="label"></span>
</a>
<button
type="button"
v-else
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
v-bind:id="buttonId"
v-bind:data-cmd="command"
v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
class="backend-toolbar-button"
:class="cssClass"
@click="onClick"
ref="button"
>
<i v-if="icon" :class="icon"></i>
<span class="button-label" v-if="label" v-text="label" :style="titleStyle"></span>
</button
><button
type="button"
v-if="settings.type != 'dropdown' && settings.menuitems"
class="backend-toolbar-button menu-trigger"
:class="menuTriggerCssClass"
aria-haspopup="true"
v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
v-bind:id="menuButtonId"
v-bind:aria-controls="menuId"
@click="onClick($event, false, true)"
ref="menuButton"
>
<span v-if="settings.showBadge" class="badge"></span>
</button>

<backend-component-dropdownmenu
v-if="settings.menuitems"
:items=settings.menuitems
:menu-id="menuId"
:labeled-by-id="buttonId"
ref="menu"
@closedwithesc="onMenuClosedWithEsc"
@command="onMenuItemCommand"
@shown="onMenuShown"
@hidden="onMenuHidden"
@aligntotrigger="onAlignToTrigger"
></backend-component-dropdownmenu>
</div><div class="document-header" :class="{'has-document-icon': documentIcon, 'has-close-icon': showCloseIcon}">
<span
v-if="documentIcon"
class="document-icon"
v-bind:style="documentIconStyle"
>
<i :class="documentIcon.cssClass"></i>
</span>

<input type="text" ref="titleInput" class="header-title" v-model="data[titleProperty]" v-bind:disabled="disabled || disableTitleEditor" @input="onTitleInput"></input>

<div class="flex-layout-row" v-if="subtitleProperty" v-show="!hideSubtitleEditor">
<div class="flex-layout-item fix subtitle-label center" v-text="subtitleLabel + ':'"></div>
<input
type="text"
class="header-subtitle flex-layout-item stretch"
v-model="data[subtitleProperty]"
v-bind:disabled="disabled"
@input="onSubtitleInput"
></input>
</div>

<button
v-if="showCloseIcon"
class="close close-icon backend-icon-background-pseudo"
@click="$emit('documentcloseclick')"
>
<span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>


<div>
<transition name="backend-dropdown-overlay-touch-screen">
<div v-if="visible" class="backend-dropdownmenu-overlay" @click.prevent="onOverlayClick" @contextmenu.prevent="onOverlayContextMenu"></div>
</transition>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
ref="sheet"
:items="items"
:labeled-by-id="labeledById"
:menu-id="menuId"
:preferable-position="preferablePosition"
@aligntotrigger="$emit('aligntotrigger', $event)"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSheetHidden"
@closemenu="hideMenu"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</div>


<div class="dropdown-menu backend-dropdownmenu" data-menu-position-container>
<div class="dropdown-container">
<transition name="backend-dropdown-menu-touch-screen" v-on:after-leave="onAfterLeave">
<ul
role="menu"
:class="menuClassName"
ref="menu"
v-if="visible"
v-bind:id="menuId"
v-bind:aria-labelledby="labeledById"
>
<li class="submenu-header clearfix" v-if="isSubmenu">
<button
class="go-back-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onGoBackClick"
>Ga terug</button>
<button
class="close-link backend-icon-background-pseudo"
@click.stop.prevent="onCloseClick"
>Sluit menu</button>
</li>

<backend-component-dropdownmenu-menuitem
v-for="(item, index) in items"
:type="item.type"
:disabled="item.disabled"
:href="item.href"
:target="item.target"
:checked="item.checked"
:items="item.items"
:icon="item.icon"
:label="item.label"
:command="item.command"
:itemStyle="item.style"
:key="index"
:is-first="index == 0"
@command="onCommand($event)"
@hide="onHide"
@itemmouseenter="onItemMouseEnter"
@submenushown="onItemSubmenuShown"
@submenuhidden="onItemSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-menuitem>
</ul>
</transition>
</div>
</div>


<li
class="item"
:class="{
separator: type == 'separator',
first: isFirst,
'submenu-expanded': isSubmenuExpanded
}"
v-bind:role="type == 'separator' ? 'separator' : 'presentation'"
v-bind:disabled="disabled"
>
<button v-if="!href && type != 'separator'"
ref="itemElement"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:role="itemRole"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:id="menuItemId"
v-bind:aria-haspopup="hasSubmenu"
v-bind:aria-expanded="isSubmenuExpanded"
:class="{'has-submenu': hasSubmenu}"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo submenu-indicator"
v-if="hasSubmenu"
></i>
<span v-text="label"></span>
</button>

<a
ref="itemElement"
v-if="href && type != 'separator'"
v-bind:href="href"
v-bind:target="target ? target : '_self'"
v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
v-bind:disabled="disabled"
v-bind:aria-disabled="disabled"
v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
v-bind:role="itemRole"
:style="itemStyle"
@click="onClick($event)"
@mouseenter="onMouseEnter"
data-menuitem
>
<i :class="icon" v-if="icon"></i>
<i
class="backend-icon-background-pseudo"
v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
></i>
<span v-text="label"></span>
</a>

<backend-component-dropdownmenu-sheet
v-if="hasSubmenu"
ref="submenu"
:items="items"
:labeled-by-id="menuItemId"
:menu-id="submenuId"
:is-submenu="true"
@command="$emit('command', $event)"
@hidden="onSubmenuHidden"
@closemenu="$emit('closemenu', $event)"
></backend-component-dropdownmenu-sheet>
</li>


<div class="component-backend-loading-indicator" :class="className">
<div class="spinner" v-if="indicatorStyle == 'circles'">
<div class="bounce1"></div>
<div class="bounce2"></div>
<div class="bounce3"></div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'stripe'">
<div class="stripe-indicator">
<div></div>
</div>
</div>

<div v-if="indicatorStyle == 'bar'" class="bar-indicator">
<div class="stripe-indicator">
<div :style="barIndicatorStyle" :class="{'progress-done': this.progress == 100}"></div>
</div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-configuration="{"editorLang":"nl","useMediaManager":true,"iframeStylesFile":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditor\/assets\/css\/iframestyles.css","globalToolbarButtons":null,"allowEmptyTags":null,"allowTags":null,"allowAttrs":null,"noWrapTags":null,"removeTags":null,"lineBreakerTags":null,"imageStyles":[],"linkStyles":{"button":"Knop","button button--color":"Knop (kleur)","button button--altcolor":"Knop (alternatief)","button button--mini":"Kleine knop"},"paragraphStyles":[],"paragraphFormat":null,"tableStyles":[],"tableCellStyles":[]}"
>
<div class="flex-layout-item field-richeditor stretch relative" data-richeditor-vue>
<textarea ref="textarea" v-bind:id="editorId" class="editor-element"></textarea>
</div>
</div><div
class="component-backend-uploader"
v-show="!hidden"
:class="{'uploader-collapsed': collapsed}"
data-lang-uploading="Bestand aan het uploaden"
data-lang-complete="Upload voltooid"
>
<div class="uploader-header">
<h3 v-text="titleText"></h3>

<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="totalProgress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="onHeaderButtonClick"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
:class="{'collapse': !collapsed && hasFilesInProgress, 'expand': collapsed && hasFilesInProgress}"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</div>
<div class="uploader-body-container">
<div class="uploader-body">
<backend-component-scrollable-panel
:relative-layout="true"
:relative-layout-max-height="200"
>
<div>
<ul>
<backend-component-uploader-item
v-for="(file, index) in files"
:key="file.key"
:fileName="file.name"
:status="file.status"
:progress="file.progress"
:errorMessage="file.errorMessage"
@removeclick="onRemoveClick(index)"
></backend-component-uploader-item>
</ul>
</div>
</backend-component-scrollable-panel>
</div>
</div>

</div>


<li :class="cssClass">
<span class="item-name" v-text="fileName"></span>
<span class="item-error" v-if="errorMessage" v-text="errorMessage"></span>

<i
class="backend-icon-background"
v-if="status == 'completed'"
></i>

<template
v-if="status == 'uploading'"
>
<backend-component-loading-indicator
indicator-style="bar"
:progress="progress"
></backend-component-loading-indicator>

<button
@click.prevent="$emit('removeclick')"
type="button"
class="close backend-icon-background-pseudo"
tabindex="0"
><span aria-hidden="true">×</span>
</button>
</template>
</li>


<div
class="component-backend-scrollablepanel"
:class="{'scrollablepanel-relative': relativeLayout}"
>
<div class="scrollable-panel-container" ref="container">
<div
class="scrollable"
ref="scrollable"
v-on:scroll.passive="onScroll"
:style="containerStyle"
>
<slot></slot>
</div>
</div>
</div>


<backend-component-inspector-panel
ref="panel"
:controls="dataSchema"
:obj="liveObject"
:parent-obj="parentObject"
:inspector-unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-panel>


<div
class="component-backend-inspector-panel"
data-validation-alert-title="Fout"
>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="untabbedControls"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>

<backend-component-tabs
v-show="tabs.length > 0"
ref="tabs"
:tabs="tabs"
:closeable="false"
:use-slots="true"
tabs-style="inspector"
@tabselected="onTabSelected"
>
<template v-for="tabInfo in tabs" v-slot:[tabInfo.key]>
<backend-component-inspector-grouphost
:controls="tabbedControls[tabInfo.key]"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="0"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
></backend-component-inspector-grouphost>
</template>
</backend-component-tabs>
</div>


<div class="component-backend-inspector-group">
<div
class="group-name inspector-padding-control-left inspector-padding-control-right"
:class="{expanded: expanded, collapsed: !expanded, loading: loading, 'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border-collapsed': hideBottomBorder}"
@click.stop="onToggleGroup"
>
<div :style="nameStyle">
<span
v-text="nameAndValue"
class="backend-icon-background-pseudo"
></span>

<backend-component-loading-indicator v-if="loading"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>
</div>
</div>
<transition name="group-fade-in">
<backend-component-inspector-controlhost
v-show="expanded"
:controls="controls"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth + 1"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost>
</transition>
</div>


<div class="component-backend-inspector-grouphost">
<backend-component-inspector-controlhost
:controls="groupedControls.ungrouped"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-controlhost>

<backend-component-inspector-group
v-for="(controls, groupName) in groupedControls"
v-if="groupName != 'ungrouped'"
:key="groupName"
:group-name="groupName"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:controls="controls"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<table class="component-backend-inspector-controlhost" @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<backend-component-inspector-controlhost-row
v-for="control in controls"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:key="control.property"
:control-host-unique-id="uniqueId"
:control="control"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:is-full-width="isFullWidthControl(control)"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
>
</backend-component-inspector-controlhost-row>
</table>


<tr class="inspector-control-row" :class="{'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border': bottomBorderHidden}" v-show="rowVisible">
<th v-if="!isFullWidth && !controlLabelHidden" :style="titlePanelStyle">
<div class="inspector-label-container" :class="{'has-description': control.description}">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<span
v-if="control.description"
class="property-description backend-icon-background-pseudo"
v-bind:data-tooltip-text="control.description"
></span>
</div>
</th>

<td v-bind:colspan="controlColspan">
<div class="full-width-control-label" v-if="isFullWidth && (control.title || control.description) && ! controlLabelHidden">
<label
class="inspector-padding-control-left"
v-text="control.title"
v-bind:for="controlEditorId"
:style="labelStyle"
@click.stop="onLabelClick"
></label>
<div
v-if="control.description"
class="inspector-padding-control-left full-width-property-description"
v-text="control.description"
:style="labelStyle"
></div>
</div>

<div :class="{'inspector-control-container': !isFullWidth, 'no-property-title': !control.title && !control.description}">
<div v-if="!isFullWidth" class="inspector-drag-handle"></div>

<backend-component-inspector-control-text
v-if="control.type == 'string' || control.type == 'text'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-text>

<backend-component-inspector-control-dropdown
v-if="control.type == 'dropdown'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-dropdown>

<backend-component-inspector-control-autocomplete
v-if="control.type == 'autocomplete'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-autocomplete>

<backend-component-inspector-control-checkbox
v-if="control.type == 'checkbox'"
:obj="obj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-checkbox>

<backend-component-inspector-control-table
v-if="control.type == 'table'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
></backend-component-inspector-control-table>

<backend-component-inspector-control-object
v-if="control.type == 'object'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-object>

<backend-component-inspector-control-set
v-if="control.type == 'set'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-set>

<backend-component-inspector-control-objectlist
v-if="control.type == 'objectList'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-objectlist>

<backend-component-inspector-control-objectlist-records
v-if="control.type == 'objectListRecords'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
@inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
></backend-component-inspector-control-objectlist-records>

<backend-component-inspector-control-dictionary
v-if="control.type == 'dictionary'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:splitter-data="splitterData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
ref="editor"
@hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
@hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
></backend-component-inspector-control-dictionary>

<backend-component-inspector-control-mediafinder
v-if="control.type == 'mediafinder'"
:obj="obj"
:parent-obj="parentObj"
:control="control"
:control-id="controlEditorId"
:splitter-data="splitterData"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="onEditorFocus"
@blur="onEditorBlur"
@invalid="onEditorInvalid"
@valid="onEditorValid"
></backend-component-inspector-control-mediafinder> </div>
</td>
</tr>


<div>
<input
v-if="control.type == 'string'"
class="inspector-control"
type="text"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>

<textarea
v-if="control.type == 'text'"
class="component-backend-inspector-textinput inspector-control"
:class="cssClass"
ref="input"
v-bind:value="valueWithPreset"
v-bind:id="controlId"
v-bind:placeholder="control.placeholder"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@keydown.enter.stop
@input="updateValue"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
></textarea>

<div
v-if="control.type == 'text'"
class="inspector-textarea-shadow inspector-control component-backend-inspector-textinput"
ref="textareaShadow"
v-text="valueWithPreset"
></div>
</div>


<div v-bind:tabindex="containerTabIndex" @focus="onContainerFocus">
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-dropdown
v-if="!loadingDynamicOptions"
:options="options"
:id="controlId"
:placeholder="control.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="input"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
@hook:mounted="onDropdownMounted"
>
<span slot="noResult">Geen opties gevonden</span>
<template v-if="useValuesAsIcons || useValuesAsColors" slot="option" slot-scope="props">
<div class="option-with-icon" v-if="useValuesAsIcons">
<div class="option-icon" :class="props.option.code"></div>
<span>{{ props.option.label }}</span>
</div>

<div class="option-with-color" v-if="useValuesAsColors">
<div class="option-color" :style="{'background-color': props.option.code}"></div>
<span>{{ props.option.label }}</span>
</div>
</template>
</backend-component-dropdown>
</div>


<div class="inspector-control">
<div
class="component-backend-inspector-checkbox"
>
<label
tabindex="0"
@keydown="onLabelKeydown"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
>
<input
type="checkbox"
ref="input"
value="1"
v-bind:checked="isChecked"
v-bind:id="controlId"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
@input="updateValue"
/><span class="backend-icon-background-pseudo"></span>
</label>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Item toevoegen"
>
<table>
<backend-component-inspector-control-table-head
:columns="columns"
>
</backend-component-inspector-control-table-head>
<tbody>
<backend-component-inspector-control-table-row
v-for="(row, index) in value"
:row="row"
:key="index"
:columns="columns"
:row-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
@removerow="onRemoveRowClick"
>
</backend-component-inspector-control-table-row>
</tbody>
</table>

<div v-if="tableConfiguration.adding" class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="control.btnAddRowLabel === undefined ? lang.addItem : control.btnAddRowLabel"
></a>
</div>
</div>


<thead @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
<tr>
<backend-component-inspector-control-table-headcell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:column-index="index"
:column-width="columnWidth"
>
</backend-component-inspector-control-table-headcell>
</tr>
</thead>


<th v-bind:style="cellStyle">
<div class="header-cell-container">
<div v-if="columnIndex != 0" class="cell-resize-handle"></div>
<span v-text="column.title"></span>
</div>
</th>


<tr :class="{focused: focused, 'has-errors': hasErrors}">
<backend-component-inspector-control-table-cell
v-for="(column, index) in columns"
:key="index"
:column="column"
:row="row"
:cell-index="index"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:table-configuration="tableConfiguration"
:is-last-cell="index == columns.length-1"
@focus="onCellFocus"
@blur="onCellBlur"
@valid="onValid"
@invalid="onInvalid"
@removerow="$emit('removerow', rowIndex)"
>
</backend-component-inspector-control-table-cell>
</tr>


<td>
<div class="table-cell-container">
<backend-component-inspector-control-table-text
v-if="column.type == 'string'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-text>

<backend-component-inspector-control-table-dropdown
v-if="column.type == 'dropdown'"
:row="row"
:column="column"
:cell-index="cellIndex"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="editor"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
@valid="$emit('valid', $event)"
@invalid="$emit('invalid', $event)"
>
</backend-component-inspector-control-table-dropdown>

<button v-if="isLastCell && tableConfiguration.deleting && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="$emit('removerow')" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>


<input
type="text"
class="inspector-table-control-text"
v-model="row[column.column]"
ref="input"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@focus="$emit('focus', $event)"
@blur="$emit('blur', $event)"
/>


<div
v-bind:tabindex="containerTabIndex"
@focus="onContainerFocus"
class="inspector-table-dropdown-container"
>
<backend-component-dropdown
:options="options"
:placeholder="column.placeholder"
:tabindex="0"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
:allow-empty="true"
track-by="code"
label="label"
ref="editor"
v-model="selectedValue"
select-label=""
selected-label=""
deselect-label=""
@input="updateValue"
@open="onFocus"
@close="onBlur"
>
<span slot="noResult">Geen opties gevonden</span>
</backend-component-dropdown>

<div class="dropdown-placeholder" v-if="!hasValue" v-text="column.placeholder"></div>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="control.properties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:group-value="groupValue"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:loading="loadingDynamicOptions"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-key-required="Het 'Key' veld is verplicht"
data-lang-value-required="Het 'Value' veld is verplicht"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:group-value="groupValue"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
:hide-bottom-border="true"
ref="group"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
data-lang-error="Fout"
data-lang-prop-cant-be-empty="Eigenschap :property mag niet leeg zijn"
data-lang-key-value-exists="Waarde is reeds gedefinieerd: :property_value"
>
<backend-component-inspector-group
:group-name="control.title"
:obj="editedObject"
:parent-obj="obj"
:controls="nestedControlProperties"
:splitter-data="splitterData"
:depth="depth"
:panel-update-data="panelUpdateData"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
:inspector-preferences="inspectorPreferences"
ref="group"
@inspectorcommand="onInspectorCommand"
>
</backend-component-inspector-group>
</div>


<div
class="component-backend-inspector-table"
data-lang-add-item="Item toevoegen"
>
<table v-if="hasValues">
<tbody>
<tr v-for="(record, key) in obj">
<td class="no-sub-controls" :class="{clickable: !inspectorPreferences.readOnly}" @click.stop="onItemClick(key)">
<div class="clickable-data-container">
<backend-component-inspector-control-objectlist-record-title
:control="control"
:record="record"
:parent-obj="parentObj"
:obj="obj"
></backend-component-inspector-control-objectlist-record-title>
<button v-if="!inspectorPreferences.readOnly" @click.stop.prevent="onRemoveItemClick(key)" class="remove-row-btn"></button>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div class="inspector-padding-control-left table-control-links">
<a
href="#"
class="add-item-link"
:class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly || !displayAddItem}"
:disabled="inspectorPreferences.readOnly || !displayAddItem"
@click.stop.prevent="onAddItemClick"
v-text="lang.addItem"
></a>
</div>
</div>


<div class="title-container">
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicTitle"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>
<template v-else>
<span class="record-color" v-if="recordColor" :style="{'background-color': recordColor}"></span>
<span v-text="recordTitle"></span>
</template>
</div>


<div>
<backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
size="tiny"
></backend-component-loading-indicator>

<backend-component-autocomplete
v-if="!loadingDynamicOptions"
ref="autocomplete"
:search="onSearch"
:getResultValue="getResultValue"
:placeholder="placeholder"
:defaultValue="initialValue"
:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
v-bind:id="controlId"
@input="onInput"
@change="onChange"
@update="onUpdate"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
>
<template #result="{ result, props }">
<li v-bind="props" class="autocomplete-result">
{{ result.value }}
</li>
</template>
</backend-component-autocomplete>
</div>


<div
data-lang-error-not-image="Het geselecteerde bestand is geen afbeelding"
data-lang-placeholder="Klik om een bestand te selecteren"
class="inspector-control-clearable"
>
<div
class="inspector-control clickable act-as-text-input"
:class="cssClass"
:tabindex="0"
@focus="onFocus"
@blur="onBlur"
ref="input"
v-text:value="displayedText"
v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
@click.stop="onClick"
@keydown.stop="onKeyDown"
></div>

<button v-if="this.value && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="onClearClick" class="clear-value"></button>
</div>


<div
data-default-button-text="OK"
>
<backend-component-modal
ref="modal"
:aria-labeled-by="modalTitleId"
:unique-key="uniqueId"
:size="size"
:store-position="true"
:resizable="resizableWidth ? 'horizontal' : false"
:resize-default-width="600"
:close-by-esc="!readOnly"
:modal-temporary-hidden="layoutUpdateData.modalTemporaryHidden"
@hidden="onHidden"
@resized="onResized"
@shown="onShown"
@enterkey="onEnterKey"
>
<template v-slot:content>
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
<button
@click.prevent="onCloseClick"
type="button"
class="btn-close"
v-bind:disabled="readOnly"
aria-label="Sluiten"
tabindex="0"
></button>
</div>
<div class="modal-body inspector-modal-host">
<backend-component-inspector
:data-schema="dataSchema"
:data="data"
:live-mode="liveMode"
:unique-id="uniqueId"
:layout-update-data="layoutUpdateData"
:read-only="readOnly"
ref="inspector"
>
</backend-component-inspector>
</div>
<div class="modal-footer">
<button
type="button"
class="btn btn-primary btn-default-action"
data-default-focus
@click="onApplyClick"
v-text="primaryButtonText"
v-bind:disabled="readOnly"
></button>
<span class="button-separator">of</span>
<button
class="btn btn-link text-muted"
:class="{disabled: readOnly}"
@click.prevent="onCancelClick"
>Annuleren</button>
</div>
</template>
</backend-component-modal>
</div>


<div
class="component-backend-splitter" :class="cssClass"
>
<div class="flex-layout-item fix splitter-first-panel" :style="firstPanelStyle" ref="firstPanel">
<slot name="first">
Left panel
</slot>
</div>

<div
class="flex-layout-item fix splitter-handle"
:class="{dragging: dragging}"
ref="handle"
@mousedown.stop="onHandleMouseDown"
></div>

<div class="flex-layout-item stretch relative">
<slot name="second">
Right panel
</slot>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-tabs flex-layout-column"
:class="cssClass"
data-lang-close="Sluit tabblad"
data-lang-close-all="Alles sluiten"
data-lang-close-others="Sluit alle andere"
data-lang-close-saved="Sluit alle opgeslagen"
>
<div class="tablist-container flex-layout-item fix" v-show="!hideTabPanel">
<div class="flex-layout-row tablist-scrollable-container" :class="{'has-fixed-panel': supportsFullScreen && hasTabs}" ref="scrollableTabsContainer">
<div class="tabs-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
<div
class="tablist flex-layout-row"
role="tablist"
ref="tabList"
v-bind:aria-label="ariaLabel"
@keydown="onKeyDown"
>
<button
v-for="tab in tabs"
role="tab"
data-component-backend-tab
class="flex-layout-item"
:class="{
active: currentTabKey == tab.key,
stretch: tabsStyle == 'document',
fix: tabsStyle == 'form',
'has-icon': tab.icon || tab.fatalError,
'has-close-button': closeable
}"
v-bind:id="getTabId(tab, 'tab')"
v-bind:aria-controls="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-selected="currentTabKey == tab.key ? 'true' : 'false'"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-bind:data-tooltip-text="getTooltipText(tab)"
@click.ignore="onClick(tab)"
@mouseup.middle="onMiddleClick(tab)"
@contextmenu.stop="onContextMenu($event, tab)"
>
<span
class="tab-icon"
:class="{'tab-error': tab.fatalError}"
v-if="tab.icon"
aria-hidden="true"
>
<span
class="tab-icon-background"
v-bind:style="getTabIconStyle(tab)"
>
<i
:class="tab.icon.cssClass"
></i>
</span>

<i class="backend-icon-background tab-error"></i>
</span>

<span v-text="tab.label" role="text"></span>

<span
class="backend-icon-background-pseudo close-tab"
:class="{'has-changes': tab.hasChanges}"
v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
v-if="closeable"
role="button"
aria-hidden="true"
aria-label="Sluit tabblad"
v-bind:title="closeTooltip ? '' : 'Sluit tabblad'"
v-bind:data-tooltip-text="closeTooltip"
v-bind:data-tooltip-hotkey="closeTooltipHotkey"
@click.stop.prevent="onCloseClick(tab)"
>✕</span>
</button>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item fix fixed-right tabs-toolbar" v-if="supportsFullScreen && hasTabs">
<div class="toolbar-container">
<button
class="backend-toolbar-button icon-only"
data-tooltip-text="Volledige schermweergave"
@click.stop.prevent="onToggleFullscreen"
>
<i :class="{'icon-fullscreen': !isFullScreen, 'icon-fullscreen-collapse': isFullScreen}"></i>
</button>
</div>
</div>
</div>

</div>

<template v-if="!noPanes">
<div
v-for="tab in tabs"
role="tabpanel"
tabindex="0"
:key="getTabUniqueKey(tab)"
v-show="currentTabKey == tab.key"
v-bind:id="getTabId(tab, 'panel')"
v-bind:aria-labelledby="getTabId(tab, 'tab')"
class="tabpanel flex-layout-item stretch relative"
:class="tabPanelCssClass"
>
<component
v-if="!useSlots"
:ref="getTabComponentRefName(tab)"
v-bind:is="tab.component"
:component-data="tab.componentData"
@tabfatalerror="onTabFatalError(tab)"
@tabkeychanged="onTabkeyChanged"
@tabclose="onHostedComponentTabClose(tab)"
></component>
<slot v-else :name="tab.key"></slot>
</div>
</template>

<slot v-if="!tabs.length" name="noTabsView"></slot>

<backend-component-dropdownmenu
:items="contextMenuItems"
:menu-id="contextMenuId"
:labeled-by-id="contextMenuLabeledById"
ref="contextmenu"
@command="onMenuItemCommand"
></backend-component-dropdownmenu>
</div>
<div
class="flex-layout-column component-backend-monaco-editor"
:class="cssClass"
data-configuration="{"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/monacoeditor\/assets\/vendor\/monaco","fontSize":"12px","tabSize":4,"useEmmet":true,"yamlSchemas":[{"uri":"https:\/\/wijook.be\/modules\/tailor\/assets\/js\/blueprint-yaml-schema.json","fileMatch":["*-blueprint.yaml"]}],"renderLineHighlight":"all","useTabStops":false,"renderIndentGuides":false,"renderWhitespace":"all","autoClosingBrackets":"languageDefined","autoClosingQuotes":"languageDefined","hover":{"delay":750},"wordWrap":"off","theme":"vs-dark"}"
>
<div class="flex-layout-item fix" v-if="showTabs">
<backend-component-tabs
:tabs="editorTabs"
:closeable="false"
:no-panes="true"
:container-css-class="tabsContainerCssClass"
:tooltips-enabled="false"
tabs-style="monaco-editor"
@tabselected="onTabSelected"
></backend-component-tabs>
</div>

<div class="flex-layout-item stretch position-relative h-100" style="overflow: hidden">
<div
class="flex-layout-column fill-container"
:class="editorContainerCssClass"
ref="editorContainer"
@dragover.capture="onDragOver"
@drop.capture="onDragDrop"
></div>
</div>
</div>


<div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document><div
class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
:class="cssClass"
data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Uploaden vanaf computer","browse":"Blader in Media","by_url":"Op URL","url_required":"De URL is vereist","url_validation":"De URL moet beginnen met http:\/\/ of https:\/\/","add_image_title":"Afbeelding invoegen","add_video_title":"Video invoegen","add_audio_title":"Audio invoegen","add_file_title":"Bestand invoegen","embedding_code":"Code invoegen","embedding_code_required":"De in te voegen code is vereist","invalid_embedding_code_title":"Ongeldige code","invalid_embedding_code_message":"Geef geldige HTML-code op"},"vendorPath":"https:\/\/wijook.be\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
>
<div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
<div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
<span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
<span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

<div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
</div>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
<slot></slot>
</div>
<div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
<backend-component-monacoeditor
v-if="codeEditingMode"
ref="codeEditor"
container-css-class="fill-container"
:model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
>
</backend-component-monacoeditor>
</div>
</div><backend-component-document
container-css-class="fill-container"
:built-in-mode="true"
:full-screen="fullScreen"
ref="document"
>
<template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
<backend-component-document-toolbar
:elements="toolbarElements"
:disabled="readOnly"
@command="onToolbarCommand"
ref="toolbar"
></backend-component-document-toolbar>
</template>

<template v-slot:content>
<div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
<div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
<backend-component-richeditor-document-connector
:allow-resizing="showMargins"
:toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
:external-toolbar-app-state="externalToolbarAppState"
:use-media-manager="useMediaManager"
:built-in-mode="true"
unique-key="html-editor-form-widget"
container-css-class="fill-container"
>
<backend-component-richeditor
v-model="value"
:read-only="options.readOnly"
:use-line-breaks="options.useLineBreaks"
:full-page="fullPage"
:editor-options="editorOptions"
:toolbar-buttons="toolbarButtons"
ref="richeditor"
@blur="onBlur"
@focus="onFocus"
>
</backend-component-richeditor>
</backend-component-richeditor-document-connector>
</div>
</div>
</template>
</backend-component-document>Link

URL
- http://www.prostaatkankerfonds.be/
Vervang


Wissen prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst.

Naar de website

Vlaams PatiëntenPlatform vzw

Vlaams PatiëntenPlatform vzw is een onafhankelijk platform van een 90-tal patiëntenverenigingen uit Vlaanderen (waaronder Wij Ook België) en streeft naar een toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst dat patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. 


Naar de website

UROBEL vzw

is de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten. De vereniging staat open voor verpleegkundigen, verzorgenden, bejaardenhelpsters, paramedici en ieder die interesse hebben voor deze specialiteit of deelaspecten ervan.

Naar de website

MediPedia: Dossier ‘Prostaatkanker’

Organisatie die zich toelegt op het laten sporten van kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten.

Naar de website

Mangomomenten

Het “Mangomoment” initiatief wordt ondersteund door meer dan 30 organisaties. Mangomomenten zijn kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en hun zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten en zorgen voor een positieve band tussen patiënt, familie, bewoner en arts, verpleegkundige of andere professional. Ze kunnen op elk moment en vragen per definitie weinig of geen extra middelen, energie of tijd. Uit de eerste ervaringen leren we dat deze kleine positieve en onverwachte zaken, de patiënt en familie heel lang bijblijven en hen een positieve herinnering geven.
Voorbeelden van Mangomomenten en meer informatie over het initiatief vindt u op de site.

Naar de website

Recht op Waardig Sterven vzw

is een Opinie- en Actiegroep rond Gezondheidsproblematiek die ijveren voor het behoud van de eerste Belgische euthanasiewet en voor de verbetering & aanvulling ervan.

Naar de website

LevensEinde Informatie Forum

Een waardig levenseinde voor iedereen.

Naar de website

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten.

Naar de website

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Het KCE is een Belgische publieke instelling (parastatale), opgericht op federaal niveau. Haar opdracht: studierapporten maken om de beleidsmakers bij te staan in hun beslissingen. Deze beslissingen moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke toewijzing van de beschikbare middelen om zo de beste medische zorgen en een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te waarborgen.

Naar de website

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt. Het RIZIV organiseert , beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Naar de website

De Federatie Palliatieve Zorg

De Federatie Palliatieve Zorg start de campagne ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken’ om vroegtijdige zorgplanning onder de aandacht te brengen van het brede publiek. U hoeft geen palliatieve patiënt te zijn om tijdig over de planning van uw toekomstige zorg na te denken. Maar als u ongeneeslijk ziek wordt en u kan niet goed meer uitdrukken wat u wil, is het belangrijk dat uw zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg u wel of niet zou willen.

Naar de website

Trefpunt Zelfhulp vzw

Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Naar de website

Zorghuis Gent vzw

Zorghuis Gent vzw is een nieuw initiatief voor alleenstaande kankerpatiënten, jong en oud. Dit zorghuis wil een thuis zijn voor alleenstaande kankerpatiënten tijdens of vlak na hun behandeling. Naast een fysieke plek waar je als revaliderende patiënt tot rust kan komen, bieden een team betrokken vrijwilligers ook een warm onthaal.

Naar de website

BRAVO is de Belgian Radiation Oncology Organization

Ze heeft een informatieve website gemaakt die een omvattende gids is over radiotherapie-oncologie. Deze gids begeleidt patiënten en hun familie, geeft informatie aan medische professionals die kennis willen vergaren over deze vorm van kanker behandeling en wil beleidsmakers in België bewust maken van het belang van deze medische discipline.

Naar de website

Nationaal register van de kinesitherapeuten

Efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten te vinden die de kwaliteitscriteria behaald hebben.

Naar de website

Internationale links

Europa Uomo vzw

is een Europese koepelorganisatie van 23 patiëntengroepen voor prostaatziekten en -kanker.
ttps://www.europa-uomo.org/

Naar de website

ProstaatKankerStichting.nl

is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten met als doelstelling ‘het bevorderen van het lotgenotencontact, het verstrekken van informatie en voorlichting en belangenbehartiging’.

Naar de website

Stichting Diagnose Kanker (SDK)

Nederlandse website met heel veel informatie over en rondom kanker

Naar de website

Lotgenoot.nl

lotgenotenplatform voor Nederland en België

Naar de website

Europese School voor Oncologie (ESO)

Naar de website

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie, gevestigd in Londen. Het Agentschap is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische bedrijven voor gebruik in de Europese Unie.

Naar de website

Stichting DUOS

De Nederlandse stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een studiegroep van 35 aangesloten ziekenhuizen, voor studies bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. Momenteel worden 13 studies uitgevoerd onder de vleugels van DUOS. De resultaten worden op de site vermeld, in een voor patiënten klare taal.

Naar de website

Oncoline.nl

Nederlandse richtlijnen voor oncologische zorg.

Naar de website