Opnames PI-Zoom webinars

Wij Ook Belgium vzw startte in het najaar 2021 met de organisatie van een zestal Zoom-webinars om onze leden en andere prostaatpatiënten nog meer te informeren. 

Webinar 1 (28.09.2021): Inleiding tot Kanker

Webinar 2 (25.10.2021): Prostaatkanker, ontstaan en evolutie

Webinar 3 (20.12.2021): Prostaatkanker: vroege opsporing en actieve opvolging

Webinar 4 (16.05.2022): Prostaatkanker, chirurgie en bestraling bij hoog risico en lokaal gevorderde kanker

Webinar 5 (23.06.2022): Prostaatkanker, chirurgie en bestraling bij gemetastaseerde kanker met beperkte uitzaaiingen (oligometastatic disease)