Boekbespreking: Als je man verandert. Wat gebeurt er met een relatie als de man prostaatkanker krijgt?

Henk Van daele

Boek van Marion Bloem en Paul Kil

De ondertitel geeft eigenlijk duidelijk aan wat in dit boek wordt behandeld. Zorgverstrekkers allerhande richten zich al te vaak uitsluitend op de patiënt als individu, terwijl de ziekte ook de partner en het gezin ingrijpend en langdurig zal treffen. Kanker heeft men immers altijd samen, of het nu om prostaatkanker gaat of om een andere kanker. 

Daarom was het een uitstekend idee om twee auteurs van verschillende pluimage deze publicatie te laten samenstellen. De schrijfster Marion Bloem interviewde de partners van veertien prostaatkankerpatiënten. Ze beschrijft omstandig en nauwkeurig heel de gezinssituatie, te beginnen met de eerste kennismaking van beide jongere mensen, hun verliefdheid, het huwelijk of het samenleven, hun beroeps- en vrije tijdsleven, de plotse en moeilijke confrontatie met de onverwachte kankerdiagnose, de zware therapie met de dikwijls onprettige bijwerkingen, en eventueel eindigend met de dood van de man. 

De uroloog Paul Kil, tot 2009 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologie, bespreekt anderzijds de medische aspecten bij elk van die veertien gevallen. Elke casestudie eindigt dus met een “Uitleg van de uroloog”. Dokter Kil legt uit waarom in dit precieze ziektegeval die behandeling te verkiezen is of waarom juist niet, wat de mogelijke voor- en nadelen van de verstrekte therapie zijn, welke ongewenste bijwerkingen kunnen optreden, hoe het verdere ziekteverloop kan zijn, enz. Maar wie enkel die medische stukjes zou lezen, mist toch wel veel van de intrinsieke kwaliteiten van dit originele boek. Want het gaat telkens om mensen, en die worden door Marion Bloem mooi geportretteerd. 

Het moet ons van het hart dat de “Uitleg van de uroloog” soms wat uitvoeriger had mogen zijn. Als Marion Bloem twaalf of vijftien bladzijden nodig heeft om uitvoerig het ziektebeeld en heel de familiale toestand te schetsen, dan lijkt ons het medische commentaar van dokter Paul Kil op amper drie pagina’s soms wel wat al te kort. Dit is bijvoorbeeld het geval met het toch belangrijke stukje over pijnbestrijding (blz. 243-244), of met de palliatieve sedatie en de nog altijd zo omstreden vrijwillige levensbeëindiging (blz. 294-295). Hier hadden we graag meer gegevens gelezen onder meer met verwijzing naar het recht op waardig sterven; vele kankerpatiënten hebben immers nood aan precieze en uitvoerige informatie. 

Het boek eindigt met een verklarende woordenlijst. De lezer krijgt niet enkel een omschrijving, maar wordt tevens verwezen naar de bladzijde waar de term wordt vermeld of waar meer uitleg te vinden is. We vermelden graag één voorbeeldje: “patiëntenvereniging, organisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten, bijv. de Stichting Contactgroep Prostaatkanker (SCP)”.

Een literatuurlijst voor verdere lectuur ontbreekt. Maar vele prostaatkankerpatiënten en hun familieleden zullen in dit boek alleszins reeds hun gading vinden. Dat deze publicatie in hetzelfde jaar al een tweede druk kende, wijst ontegensprekelijk op de intrinsieke kwaliteiten.  

Marion Bloem en Paul Kil, Als je man verandert. Wat gebeurt er met een relatie als de man prostaatkanker krijgt?, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2010, 2e druk, prijs: 19.95 €, ISBN 978 90 351 3530 7.


Heeft u weet van interessante informatie of onderzoek over prostaatkanker? Wij nodigen u uit om uw bevindingen met ons te delen. Uw inzichten kunnen anderen helpen.

Laat het ons weten