Boekbespreking: Als kanker in je leven komt… Gids voor de patiënt en zijn naasten

Henk Van daele

Redactie Luc Van Haute

Onder leiding van Luc Van Haute, algemeen directeur van de Stichting tegen Kanker, stelde een zeskoppig redactiecomité een zeer nuttig boekwerk van 182 bladzijden samen. Het algemeen onderwerp van deze kosteloze publicatie is wat er met een mens gebeurt wanneer hij of zij de diagnose kanker te horen krijgt. Het boek bestaat uit drie delen: 1, wat is kanker en hoe verandert deze ziekte je lichaam? 2, welke gevoelens ondergaat een kankerpatiënt en hoe beïnvloedt dit zijn relaties met zichzelf en met de anderen? 3, hoe verloopt het leven van een kankerpatiënt in het ziekenhuis, thuis, op school, op het werk, of op reis? Verder vindt de lezer achteraan nog een woordenlijst met de verklaring van een honderdtal termen. 

Het boek is rijk voorzien van foto’s, tekeningetjes, icoontjes, enz. Taal en zinsbouw zijn eenvoudig gehouden wat het begrijpend lezen zeker ten goede komt. 

Het moet niet gemakkelijk zijn een vrij algemeen boek samen te stellen dat voor alle kankerpatiënten nuttig dient te zijn. Dus zowel voor de dertienjarige puber met leukemie als voor de oudere senior met longkanker. Door op het medische vlak vrij algemeen te blijven is het redactiecomité daar toch wonderwel in geslaagd. Wie meer gegevens wenst te weten over één bepaald type van kanker moet dus andere bronnen raadplegen. Misschien was het wenselijk geweest een beperkt aantal bronnen voor de meest voorkomende kankers in een literatuurlijst op te nemen.

Deze sober uitgegeven publicatie richt zich in de eerste plaats tot alle 60.000 mensen die jaarlijks in ons land door kanker worden getroffen, en, zoals de titel het expliciet aanduidt, ook tot hun directe omgeving. Maar toch zou iedereen dit werk moeten ter hand nemen want ook de relaties tussen de patiënt, enerzijds, en de zorgverstrekkers, ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, school, werkgevers, enz., anderzijds, komen ruimschoots aan bod. De subtitel van deze publicatie lijkt ons dus iets te beperkend: in het dagelijks leven ontmoet immers iedereen kankerpatiënten en sommige mensen hebben het daar nog altijd moeilijk mee. Graag hadden we in dit rijk geïllustreerde boek wat meer informatie aangetroffen over de rol van ervaringsdeskundigen, het praktische nut van het lotgenotencontact, de psychische steun die kan uitgaan wanneer men deelneemt aan de activiteiten van een patiëntenvereniging, en dergelijke meer. De drie zinnen in dit verband op bladzijde 88 zijn wel heel magertjes en herleiden een patiëntenvereniging tot een praatgroep, wat meestal niet het geval is. De redactie had enkele ervaren kankerpatiënten moeten raadplegen om hiervoor de nodige bijdragen te leveren zodat het minieme brokje “Contact met lotgenoten” wat meer informatieve vulling had gekregen. Ons inziens is dit zeker een schoonheidsfoutje. Dit leerzaam boek kan worden aangevraagd via het ziekenfonds of via een verzorgingsinstelling. Wens je het thuis te ontvangen tegen verzendingskosten, dan vraag je een exemplaar via de website van de Stichting tegen Kanker.


Heeft u weet van interessante informatie of onderzoek over prostaatkanker? Wij nodigen u uit om uw bevindingen met ons te delen. Uw inzichten kunnen anderen helpen.

Laat het ons weten