Boekbespreking: Kanker en Seks

Henk Van daele

Boek van C. Eeltink & D. Hahn

Door samenwerking tussen het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam is een boek ontstaan met als titel 80 vragen over kanker en seksualiteit. De redactie bestond uit medische specialisten, verpleegkundigen en oncopsychologen. In verschillende hoofdstukken komen aan bod: borstkanker, urogenitale tumoren (blaas-, prostaat- en teelbalkanker), darmkanker, gynaecologische tumoren, hoofd-halstumoren, tumoren van het zenuwstelsel, en longtumoren. Hoofdstukjes over de medicamenteuze behandeling, de emotionele gevolgen, en kanker-seksualiteit en spiritualiteit, plus enkele bijlagen. 

De vragen 28 tot en met 37 hebben betrekking op de urogenitale tumoren. We vermelden ze hier bondig. Vraag 28: Welke veranderingen op het gebied van de seksualiteit worden veroorzaakt door de behandeling van blaaskanker? 29: Is er na blaasverwijdering sprake van verminderde vruchtbaarheid? 30: Welke seksuele activiteiten worden na een blaasverwijdering afgeraden en voor hoe lang? 31: Welke voorzorgsmaatregelen dienen na een blaasverwijdering genomen te worden tijdens seksuele gemeenschap? 32: Welke veranderingen op het gebied van seksualiteit worden veroorzaakt door de behandeling van prostaatkanker en hoe lang kunnen deze veranderingen aanhouden? 33: Is er na prostatectomie sprake van verminderde vruchtbaarheid? 34: Hoe kunnen de seksuele stoornissen na prostaatkanker behandeld worden? 35: Welke veranderingen op het gebied van seksualiteit worden veroorzaakt door de behandeling peniskanker en hoe lang kunnen deze veranderingen aanhouden? 36: Welke veranderingen op het gebied van seksualiteit worden veroorzaakt door de behandeling van testiskanker en hoe lang kunnen deze veranderingen aanhouden? 37: Is er na de behandeling van testiskanker sprake van verminderde vruchtbaarheid? 

Elke vraag wordt bondig in een vlot leesbare tekst met zo weinig mogelijk moeilijke medische termen behandeld. Leden van Wij Ook die regelmatig aan onze activiteiten deelnemen en PROSTAATinfo aandachtig lezen, zullen de teksten misschien wat te eenvoudig vinden. Voor nieuwe lotgenomen die zopas met de diagnose werden geconfronteerd biedt dit boek als eerste kennismaking met de problematiek toch heel wat houvast.

In de bijlagen worden adressen en websites van organisaties vermeld. Spijtig dat de samenstellers van het boek zich beperkt hebben tot uitsluitend Nederlandse gegevens. Misschien moet dit nuttige boek in de toekomst maar eens via een Nederlands - Vlaamse coproductie worden heruitgegeven.  


Heeft u weet van interessante informatie of onderzoek over prostaatkanker? Wij nodigen u uit om uw bevindingen met ons te delen. Uw inzichten kunnen anderen helpen.

Laat het ons weten