Statuten Wij Ook Belgium

Neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel op 2 maart 2021

Wij Ook Belgium vzw
Vrijheidstraat 32 bus 13
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 473.790.659

De Buitengewone Algemene Vergadering van 3 november 2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door deze tekst.