wijook header3

Afdrukken

Beste bezoeker

Wij Ook België vzw ontvangt sponsoring van:

    Bayer Cross_1024      Ferring         Janssen       Astellas 1c Steun_pos_rgbIpsen
 

25 oktober 2016 - De volgende Café Santé Antwerpen is gepland op woensdag 14 december 2016 van 17u tot 19u. Programma vindt u hier.

20 september 2016 - In de rubriek Boekbesprekingen werden drie nieuwe boekbesprekingen toegevoegd:

    1) Voedingsmythes
    2) Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
    3) Kanker & Cannabis

19 september 2016 - Het september-nummer van  PROSTAATinfo  staat vanaf heden online. U kan de vorige nummers van PROSTAATinfo nog steeds raadplegen in het  Archief PROSTAATinfo .

2 augustus 2016 - www.stichtingduos.nl werd toegevoegd tot de Internationale Links. De Nederlandse stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een studiegroep van 35 aangesloten ziekenhuizen, voor studies bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. Momenteel worden 13 studies uitgevoerd onder de vleugels van DUOS. De resultaten worden op de site vermeld, in een voor patiënten klare taal.

19 april 2016 - Op donderdag 27 oktober 2016 zal een Café Santé doorgaan in AZ Sint-Lucas (Gent). Programma en info vindt u hier.

25 september 2015 - Begin september is de publicatie 'Man en Gezondheid' verschenen bij Elsevier. U kan deze publicatie raadplegen via volgende link: https://view.publitas.com/pulse-media-group/man-en-gezondheid/

 

Het is onze bedoeling op deze “home-pagina” aan te duiden wat er inhoudelijk wijzigt, zodat leden niet telkens door de ganse site hoeven te grasduinen op zoek naar nieuws. We zullen daarbij natuurlijk vooral wijzen op de agenda’s van onze verschillende activiteiten. 

Hopelijk komt er een vervolg dat zich meer specifiek tot Franstaligen en Duitstaligen wendt: “Nous Aussi” en “Wir Auch”.

Jullie web-team