Nationale links

Links naar firma’s voor incontinentie materieel:  condoomcatheters, sondage, stoma, penisklemmen, continentiezorg, opvangmateriaal, ondergoed, ……

FuturmediTena, Ontex  Hollister, B. Braun, Coloplast, Entusia

Stichting tegen kanker

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau een van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, in staat de situatie met een brede en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk.

Mangomomenten
Het “Mangomoment” initiatief wordt ondersteund door meer dan 30 organisaties. Mangomomenten zijn kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en hun zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten en zorgen voor een positieve band tussen patiënt, familie, bewoner en arts, verpleegkundige of andere professional. Ze kunnen op elk moment en vragen per definitie weinig of geen extra middelen, energie of tijd. Uit de eerste ervaringen leren we dat deze kleine positieve en onverwachte zaken, de patiënt en familie heel lang bijblijven en hen een positieve herinnering geven.
Voorbeelden van Mangomomenten en meer informatie over het initiatief vindt u op de site.

Kom op tegen Kanker
In 25 jaar tijd is Kom op tegen Kanker een van de meest succesvolle solidariteitscampagnes in Vlaanderen en een onmisbare pijler in de strijd tegen kanker geworden. Niet alleen zamelde het geld in voor de steun aan patiënten en hun omgeving en de steun aan wetenschappelijk onderzoek, het mobiliseerde en informeerde heel Vlaanderen. Ook in de toekomst gaat deze strijd onverminderd voort. Meer en langer levende kankerpatiënten zorgen voor tal van uitdagingen. De Stichting heeft als doel preventie van en de strijd tegen kanker, onbegrensd, in al zijn vormen, zonder onderscheid van taal, streek of ras, apolitiek, zonder filosofische of religieuze vooroordelen.

Recht op Waardig Sterven vzw
is een Opinie- en Actiegroep rond Gezondheidsproblematiek die ijveren voor het behoud van de eerste Belgische euthanasiewet en voor de verbetering & aanvulling ervan.

LevensEinde Informatie Forum
Een waardig levenseinde voor iedereen.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten.

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
Het KCE is een Belgische publieke instelling (parastatale), opgericht op federaal niveau. Haar opdracht: studierapporten maken om de beleidsmakers bij te staan in hun beslissingen. Deze beslissingen moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke toewijzing van de beschikbare middelen om zo de beste medische zorgen en een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te waarborgen.

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt. Het RIZIV organiseert , beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

UROBEL vzw
is de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten. De vereniging staat open voor verpleegkundigen, verzorgenden, bejaardenhelpsters, paramedici en ieder die interesse hebben voor deze specialiteit of deelaspecten ervan.

PIRUS vzw
is de Belgische vereniging voor patiënten met incontinentie en/of retentie van urine en/of stoelgang.

Vlaams PatiëntenPlatform vzw
is een onafhankelijk platform van een 90-tal patiëntenverenigingen uit Vlaanderen (waaronder Wij Ook België) en streeft naar een toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst dat patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg.

De Federatie Palliatieve Zorg
start de campagne ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken’ om vroegtijdige zorgplanning onder de aandacht te brengen van het brede publiek. U hoeft geen palliatieve patiënt te zijn om tijdig over de planning van uw toekomstige zorg na te denken. Maar als u ongeneeslijk ziek wordt en u kan niet goed meer uitdrukken wat u wil, is het belangrijk dat uw zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg u wel of niet zou willen.

Trefpunt Zelfhulp vzw
is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

MediPedia: Dossier ‘Prostaatkanker’
Organisatie die zich toelegt op het laten sporten van kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten.

Platform voor burgers, zorgverleners en instellingen
Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkankerpreventie is, zoals de naam het uitdrukt, een fonds dat in 2010 werd opgericht op initiatief van Jef De Wever om enkele voorafgaande benefietacties rond prostaatkankeronderzoek en prostaatkankerpreventie te bestendigen voor de toekomst.

Zorghuis Gent vzw
is een nieuw initiatief voor alleenstaande kankerpatiënten, jong en oud. Dit zorghuis wil een thuis zijn voor alleenstaande kankerpatiënten tijdens of vlak na hun behandeling. Naast een fysieke plek waar je als revaliderende patiënt tot rust kan komen, bieden een team betrokken vrijwilligers ook een warm onthaal.

BRAVO is de Belgian Radiation Oncology Organization
Ze heeft een informatieve website gemaakt die een omvattende gids is over radiotherapie-oncologie. Deze gids begeleidt patiënten en hun familie, geeft informatie aan medische professionals die kennis willen vergaren over deze vorm van kanker behandeling en wil beleidsmakers in België bewust maken van het belang van deze medische discipline.

Nationaal register van de kinesitherapeuten
Efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten te vinden die de kwaliteitscriteria behaald hebben.