cafe-sante 2018-12-03T15:01:33+00:00

Bijeenkomsten

Wij Ook België vzw organiseert viermaal per jaar een informatievergadering, die we “Café Santé” noemen, met spreekbeurten door medische experten en/of lotgenoten. Elke Café Santé beoogt de aanwezigen meer inzicht te bieden zodat ze hun prostaatproblemen beter begrijpen. Deze voorlichtingen en uitwisselingen van ervaringen vervangen natuurlijk geen doktersconsultaties. Onze vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts(en) en patiënt te vergemakkelijken waarbij de arts erkend wordt als een exclusieve expert-partner. Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die alle prostaatpatiënten persoonlijk meemaken.

Volgende Café Santé’s:
Antwerpen: woensdag 19 december 2018. Programma kan u hier bekijken.