Bijeenkomsten – Café Santé

Wij Ook België vzw organiseert viermaal per jaar een informatievergadering, met spreekbeurten door medische experten en/of lotgenoten. Elke “Café Santé” beoogt de aanwezigen meer inzicht te bieden zodat ze hun prostaatproblemen beter begrijpen. Deze voorlichtingen en uitwisselingen van ervaringen vervangen natuurlijk geen doktersconsultaties. Onze vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts(en) en patiënt te vergemakkelijken, waarbij de arts erkend wordt als een exclusieve expert-partner. Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die alle prostaatpatiënten meemaken.

Wegens Corona werden deze Café Santé’s vervangen door online meetings via Zoom.

Volgende online informatiesessies:

Wij Ook België vzw organiseert in het najaar van 2021 volgende vier Zoom-meetings van één uur plus tijd voor vragen:

  • 28 september 2021 te 17u30: Wat is kanker en hoe ontstaat kanker, een algemene inleiding tot “alle” kankers. Voordracht 60 minuten plus vragen. Het volledige programma vindt u hier.
  • 25 oktober 2021 te 17u30: Prostaatkanker, het ontstaan van prostaatkanker en zijn evolutie met inbegrip van een beschrijving van de normale structuur van de prostaat en zijn functie. Voordracht 60 minuten plus vragen. Het volledige programma vindt u hier.
  • 22 november te 17u30: Door omstandigheden en tot onze spijt kan de PROSTAATinfo-ZOOM van 22 november niet doorgaan. Wij voorzien dat er in december een nieuwe datum en uitnodiging zal volgen. 
  • ?? december te 17u30: Prostaatkanker, actieve behandelingen en actieve opvolging als eerste en belangrijke behandelingsoptie. Voordracht 60 minuten plus vragen.

  • Januari 2022: Prostaatkanker, actieve behandelingen van prostaatkanker en van gevorderde gemetastaseerde prostaatkanker. Voordracht 60 minuten plus vragen.

Gelieve u in te schrijven via e-mail aan wij_ook@hotmail.com of per telefoon via het nummer 03/645.94.44 met duidelijke vermelding voor welke Zoom-meeting u zich wil inschrijven.

CLAUSULE VOOR HET ORGANISEREN VAN WEBINARS 

“Alle deelnemers geven impliciet hun toelating om de vergadering op te nemen en ze eventueel weer te geven voor het grote publiek op de site van de Wij Ook Belgium vzw. De deelnemers zijn niet verplicht hun camera aan te zetten. Wij Ook Belgium vzw reserveert zich het recht om delen van de opname te wissen, indien ze niet geschikt of interessant bevonden worden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er privacy rechten, copyright of commerciële belangen geschonden worden. Er is geen inspraak van de deelnemers voorzien.”