Bijeenkomsten ‘PROSTAATinfo-Avond’

Wij Ook België vzw organiseert viermaal per jaar een informatievergadering, met spreekbeurten door medische experten en/of lotgenoten. Elke “PROSTAATinfo-Avond” beoogt de aanwezigen meer inzicht te bieden zodat ze hun prostaatproblemen beter begrijpen. Deze voorlichtingen en uitwisselingen van ervaringen vervangen natuurlijk geen doktersconsultaties. Onze vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de noodzakelijke communicatie tussen arts(en) en patiënt te vergemakkelijken, waarbij de arts erkend wordt als een exclusieve expert-partner. Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die alle prostaatpatiënten meemaken.

Wegens Corona werden deze informatievergaderingen vervangen door online meetings via Zoom. Deze werden allemaal opgenomen en kunnen hier herbekeken worden.

In het bijna post-Corona tijdperk, gaat Wij Ook België vzw de PROSTAATinfo-Avonden voorlopig ‘hybrideorganiseren. Dat wil zeggen dat de info-avonden ‘live’ kunnen bijgewoond worden in het Maagdenhuis (in Antwerpen) maar dat deelnemers ook digitaal (via Zoom) de info-avonden van thuis kunnen volgen.

Volgende online informatiesessies:

PROSTAATinfo-Avond op donderdag 23 juni 2022: Prostaatkanker, chirurge en bestraling bij gemetastaseerde kanker mt beperkte uitzaaiingen (oligometastatic disease).

Gelieve u in te schrijven via e-mail aan wij_ook@hotmail.com of per telefoon via het nummer 03/645.94.44 (van maandag tot donderdag in de voormiddag).

CLAUSULE VOOR HET ORGANISEREN VAN WEBINARS 

“Alle deelnemers geven impliciet hun toelating om de vergadering op te nemen en ze eventueel weer te geven voor het grote publiek op de site van de Wij Ook Belgium vzw. De deelnemers zijn niet verplicht hun camera aan te zetten. Wij Ook Belgium vzw reserveert zich het recht om delen van de opname te wissen, indien ze niet geschikt of interessant bevonden worden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er privacy rechten, copyright of commerciële belangen geschonden worden. Er is geen inspraak van de deelnemers voorzien.”