Lid Worden?

Voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 20,00 euro ontvangt u een exemplaar van al onze publicaties en wordt u uitgenodigd tot onze bijeenkomsten waar, naast enkele uiteenzettingen door artsen, urologen en patiënten, de mogelijkheid bestaat tot vragen stellen.

Lidgeld te storten op de rekening van Wij Ook België vzw – IBAN-nummer BE78 4037 1493 0186 met vermelding ‘nieuw lidmaatschap’.